Jak delfinoterapie působí

Animoterapeutický efekt

Delfinoterapie kombinuje tři důležité efekty:

  • psychologický stimulační (radost z kontaktu s delfíny, zájem o nové prostředí)
  • psychologický i fyzický relaxační (celkové uvolnění, naladění na alfa vlny) a současně
  • fyzický stimulační (zážitek z plavání v bazénu, přirozený způsob rehabilitace, vysoká motivace k pohybu).

Máme-li vysvětlit, proč delfinoterapie funguje, pak je to právě tato magická formulka. Stimulace a relaxace jsou zde vyvážené a souběžné, zatímco fyzický pohyb a silná motivace doslova posouvají klienty vpřed. Tyto elementy jsou dobře známy ze všech forem terapií za pomoci zvířat, ale u delfínů působí nebývale intenzivně a rychle. Výsledky desetidenní terapie s delfíny jsou nejednou srovnatelné s výsledky desetiměsíční terapie se psy.

U delfinoterapie máme navíc hned celou řadu neobvyklých pozitivních elementů: cestování mimo domov, dovolenou u moře, přítomnost rodiny klienta, změnu fyzického prostředí při vstupu do vody, i samotnou exotičnost a lákavost delfínů – a tedy obrovskou motivaci k interakci.

Delfíní sonar

K tomu se samozřejmě přidávají kvality delfínů samotných, včetně jejich „skenování“ těla sonarem, kterým dokáží sami odhalit postižená místa a příčiny nemocí a blahodárně na ně působit. Při jemnějším skenování, kdy si pacienta především „prohlížejí,“ si lze povšimnout jejich specifických pohybů hlavy.

Pokud se rozhodnou intenzitu zvýšit, jsou ve vodě cítit pulzace a voda se viditelně vlní. Kdy a jak nebo na kterém místě klientova těla se delfíni rozhodnou léčit, je zcela na nich. Vidí i to, co my lidé prostě nevidíme. Stejnětak si sami řídí vzájemnou komunikaci, například v situacích, kdy klient si hladí jednoho delfína, ale další sám připlave zezadu a skenuje. Skenování není na povel a děje se jen tehdy, kdy je opravdu potřeba.

Léčení emocí

Spouštěcím mechanismem celého procesu jsou přitom emoce. Samotná terapie vypadá velice klidně. S výjimkou dvou nebo tří „svezení“ klienta kolem bazénu se při pohledu zvenčí skoro „nic neděje.“ Klienti si delfíny hladí, mluví na ně, terapeut je jemně podporuje. Někteří klienti viditelně prožívají intenzivní radost, jiní se v poklidu emočně „rozplynou“ a prožívají vzácnou kombinaci soustředění, uvolnění a spokojenosti.

Důležité přitom je, že delfinoterapie je schopná tyto stavy navodit i u klientů, se kterými se, lidově řečeno, není jak domluvit – u mentálně postižených, u malých dětí, u lidí s blokacemi způsobenými různými traumaty. Delfíni představují tak silný element, že bez ohledu na mentální stav si na ně klient vytváří emoční vazbu. Obejdeme-li takto záměrně a zcela přirozeně „mysl,“ můžeme léčit „srdce.“

Transformační proces

Jedním z prvotních kroků je tu také aspekt fyzického překonání strachu, který nejednou pocítí i zdravý člověk, když má prvně plavat s delfínem. Dostáváme se do pozitivní, nicméně nové a komplikované situace, kde musíme zapojit svou intuici. U neplavců, malých dětí či mentálně postižených může jít o velice významné (a zcela evidentní) překonání strachu, na kterém se dá dál budovat.

Obdobně důležité může být překonání emoční krize, která se obvykle dostavuje přibližně v půlce pobytu. Naše mysl je nucena přijmout nové pravdy o nás samých. Co platilo dosud, už neplatí, ale to nové se ještě nestihlo vytvořit. Terapeuté jsou tedy připraveni i na to, že můžete mít „špatný den,“ kdy nevíte, co se s vámi děje. Slzy jsou tu normální. Jde o typický příznak transformace.

Klient se špatnou pohyblivostí se najednou objektivně může pohybovat ve vodě, kde je nadnášen neoprénem. Jeho mozek je tak doslova donucen hledat si nové neuronové cestičky. Matka, která podceňovala své postižené dítě, najednou objektivně vidí, že její dítě je mnohem schopnější a že se dokáže radovat i v náručí někoho jiného, než jen jí. Nezbývá, než si připustit, že věci mohou být ještě jinak, než jsme si dokázali představit, že se otevřelo nové pole možností. Je na nás, jak do něj vstoupíme.

Samoléčící procesy

Většina alternativních léčebných metod mluví o „moudrosti těla“ a jeho schopnosti se samo uzdravit, pokud mu poskytneme správné podmínky. Analogicky totéž lze říci o narušené lidské psychice. Problémem jsou tu ovšem ty správné podmínky, mezi něž patří pozitivní naladění, motivace k léčbě a kvalitní vztahy (podpora rodiny a přátel).

I moderní věda si je vědoma důležitosti těchto podmínek, ale obvykle není schopna je efektivně podpořit, neřkuli nastolit zvenčí nějakým procesem. Delfinoterapie to umí a je to opravdu výjimečná představa, že by radost a láska šly takto „naordinovat“ – ale jde to.

Ve zkratce můžeme říci, že negativní emoce, ztráta naděje nebo narušené rodinné vztahy také blokují jakékoli další terapie nebo jejich účinky snižují. Mezi hlavní cíle delfinoterapie proto patří odstranění takových bloků a uvolnění procesu samoléčení nebo lepšího přijetí dosavadní standardní léčby.

Delfinoterapie nenahrazuje standardní léčbu, ale dost bezprecedentním způsobem jí akceleruje. Je proto potřeba rozvinout důkladnou komunikaci s terapeuty doma a zajistit, aby účinky delfinoterapie ještě znásobili a vytežili z ní maximum.

„Zázraky“ delfinoterapie

Díky tomuto všemu pak příběhy o delfinoterapii vypadají až „zázračně“ – během pár dnů klient se začne lépe pohybovat, mluvit, či se sníží frekvence negativních projevů nemoci od počtu záchvatů po spánek bez nočních můr. Překvapivě často i vše najednou.

Důvod ze zdá až prostý – delfinoterapie dokáže zvenčí pozitivně ovlivnit klientovy emoce a to i v případě, kdy on sám vůbec nechápe, co se děje (děti, mentálně postižení). Je to jako obrovská injekce radosti, kterou nelze nemít, když se s delfíny setkáte. Tato radost je tak silná, že ji pocítí i lidé se syndromem vyhoření a emoční plochostí, lidé s krutým osudem či bolestivou nemocí. Díky delfinoterapii jsou schopni jít z obrovského emočního mínusu nejen na nulu, ale opravdu do plusu.

A v tom vidíme ten skutečný zázrak – je to radost, která spolehlivě spouští samoléčící procesy, u někoho psychického rázu, u někoho fyzické, obvykle oboje. Je to radost, která působí na celou rodinu klienta a hojí jejich vztahy.

Dlouhodobé působení

Prožitek bytostné radosti je tak silný, že se vryje do paměti a lze si jej opakovaně připomínat, například pomocí obrázků, videí, hraček v podobě delfína či tématických her. I těžce postižení klienti jsou tak schopni dosáhnout rychlého zklidnění a soustředění, byť jindy trpěli výkyvy nálad.

Po skončení pobytu zůstáváme v kontaktu a proto víme, jak se našim klientům daří.  Delfinoterapie tak intenzivním zážitkem, že vzpomínky na ni jsou zapsány „v těle“ a léčí ještě dlouho po odjezdu domů. Záleží pak na rodinách, lékařích, terapeutech a pečovatelích, aby dál využili účinků delfinoterapie a budovali na nich další pokroky.